Menu Zavřeno

V krátké dodací lhůtě se postaráme o:

– vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, prohlášení poplatníka
– přihlášení zaměstnavatele na příslušném úřadě okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančním úřadě k příslušným daním (dále jen OSSZ, ZP a FÚ)
– přihlášení zaměstnance na OSSZ a ZP
– při skončení pracovního poměru odhlášení zaměstnance na OSSZ a ZP
– předání dokumentů spojených s odhlášením, a to zejména:
– potvrzení o zaměstnání
– potvrzení o zdanitelných příjmech
– a další na žádost zaměstnance

Měsíčně vypracujeme:

mzdy zaměstnanců a s tím spojených úkonů – zpracování a poslání:
– výplatních pásek, výplatnice mezd, přehledu mezd
– Přehledu na OSSZ včetně xml. souboru pro odeslání přes datovou schránku
– Přehledu na příslušnou ZP
– příkazu k úhradě s platbami pojistného na OSSZ, ZP, daně z příjmů popř. srážkové daně na FÚ, mezd na účty zaměstnanců, případných srážek z mezd zaměstnanců, zákonného pojištění

Po skončení roku se postaráme o:

– vystavení ELDP pro příslušnou OSSZ (včetně xml. souboru pro odeslání přes datovou schránku)
– správu a evidenci mzdových listů
– zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
– zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně odvedené zaměstnavatelem
– komunikaci a zastupování na úřadech OSSZ a ZP při kontrolách na základě udělené plné moci