Menu Zavřeno

Kompletní servis

  • vedení účetnictví pro plátce i neplátce DPH
  • vystavení vydaných faktur dle podkladů od klienta
  • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
  • účtování v cizích měnách, zaúčtování kurzových rozdílů
  • vyúčtování zálohových plateb, vystavování a kontrola případných zápočtů
  • účtování na střediska nebo zakázky
  • vedení skladové evidence a evidence majetku, účtování interních dokladů
  • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení

Účetnictví

Nastavení účetní osnovy a implementace do účetní politiky
Účtování dokladů ve vlastním účetním systému (Pohoda, Premier)
Účtování dokladů v klientských účetních systémech (Abra Flexi, Helios, OK Base)
Příprava obratové předvahy
Měsíční uzávěrky
Vedení registru dlouhodobého majetku  
Procesování platebních příkazů
Párování plateb
Měsíční inventarizace
Účetní poradenství

Roční uzávěrka

Roční uzavření účetních knih
Otevření účetních knih v novém období

Statutární výkaznictví

Příprava rozvahy, výsledovky, přílohy, výkazu peněžních toků, pohybu vlastního kapitálu 
Podpora při auditu